30 november: ALV – 20:00 uur online, eerste stukken aanwezig, MELD JE JE AAN?

De algemene ledenvergadering van het seizoen 2021-2022 vindt plaats op dinsdagavond 30 november.

Ben jij ook aanwezig? Meld je dan nu aan via deze link.

Tijd: 20:00

Locatie: Online, je ontvangt de link nadat je je hebt aangemeld, uiterlijk 1 dag voor aanvang.

Agenda ALV 30-11-2021

Klik op de link om de bijbehorende stukken per agenda onderwerp te openen.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Concept notulen ALV 26-11-2020
 4. Terugblik en vooruitblik
  • Woord van de voorzitter
 5. Jaarrekening 2019-2020, jaarrekening 2020-2021
  • Toelichting penningmeester
  • Verslag kascommissie
 6. Begroting 2021-2022
 7. Statutenwijziging in het kader van de WBTR
 8. Samenstelling bestuur, decharge bestuur
 9. Benoeming lid van verdienste
 10. Rondvraag
 11. Sluiting