30 november: ALV – tijd, locatie en agenda bekend, JE KUNT JE NU AANMELDEN

De algemene ledenvergadering van het seizoen 2021-2022 vindt plaats op dinsdagavond 30 november.

Ben jij ook aanwezig? Meld je dan nu aan via deze link.

Tijd: 20:00

Locatie: IJshal Leiden

Agenda ALV 30-11-2021

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Concept notulen ALV 26-11-2020
 4. Terugblik en vooruitblik
 5. Woord van de voorzitter
 6. Jaarrekening 2019-2020, jaarrekening 2020-2021
 7. Toelichting penningmeester
 8. Verslag kascommissie
 9. Begroting 2021-2022
 10. Statutenwijziging in het kader van de WBTR
 11. Samenstelling bestuur, decharge bestuur
 12. Benoeming lid van verdienste
 13. Rondvraag
 14. Sluiting