9 januari ALV met aansluitend nieuwjaarsborrel

Op 9 januari zal de ALV plaatsvinden met aansluitend een nieuwjaarsborrel

locatie: Sportaccomodatie Weteringpark, Boomgaardlaan 18, Leiderdorp

aanvang: 19.30uur

De agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Concept notulen ALV 30-11-2022
 4. Woord van de voorzitter
 5. Jaarrekening 2022-2023
  • Toelichting penningmeester
  • Verslag kascommissie
 6. Begroting 2023-2024
  • Toelichting penningmeester
  • ¬∑Verslag kascommissie
 7. Inventarisatie samenwerking VIJL
 8. Samenstelling bestuur; herbenoeming 3 bestuursleden
 9. Rondvraag
 10. Sluiting en start nieuwjaarsborrel

De bijbehorende stukken volgen binnenkort.