Gedragsregels Cluster Zuid
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 • Niemand wordt genegeerd.
 • Wij maken geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk, persoonlijk leven of seksuele voorkeur.
 • Wij houden rekening met de grenzen die iemand aangeeft en vallen niemand lastig.
 • Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.
 • Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar is bij ons niet toegestaan.
 • Wij respecteren onze en andermans eigendommen. Wij verwachten dan ook dat de ruimte of het terrein dat u verlaat netjes wordt achtergelaten.
 • Rijders kleden zich om in de kleedkamer, niet langs de baan. Ze gedragen zich tijdens het omkleden correct in de kleedkamer.
 • Zorg zelf goed voor je waardevolle spullen, laat ze niet achter in de kleedkamer.
 • Voor het weggooien van lege blikjes, flesjes en overig afval dient gebruik gemaakt te worden van de hiervoor bestemde en aanwezige afvalbakken.
 • Wij bezorgen ook de omgeving buiten de sportaccommodaties geen overlast.
 • Neem bij constatering van wangedrag, overtreding van de gedragsregels e.d. contact op met een vertegenwoordiger van de vereniging.